Čo si môžete prečítať k téme „bezpečné kozmetické výrobky“ v tomto článku:

Sú kozmetické výrobky bezpečné?

Táto otázka je veľmi dôležitá. Náš vzhľad je našim prvým kontaktom s okolím a každý z nás používa kozmetické výrobky pre dosiahnutie toho najlepšieho možného vzhľadu. Samozrejme, všetci chceme na svoju pleť používať len tie najbezpečnejšie výrobky. Pritom očakávame, že konečným výsledkom bude lepšia pleť, nie podráždená alebo poškodená. Aby sa to zabezpečilo, väčšina renomovaných spoločností poskytujúcich osobnú starostlivosť vykonáva pred uvedením na trh množstvo testov.

Napriek tejto kontrole kvality sa spotrebitelia čoraz viac obávajú výrobkov na trhu – potravín aj kozmetiky, pretože je k dispozícii čoraz viac informácií o tom, čo je zdravé a čo je škodlivé. Hoci niektoré z týchto informácií možno označiť za „dezinformácie“, vďaka internetu sú ľahko dostupné a často je ťažké odlíšiť spoľahlivé údaje od zavádzajúcich. To všetko vedie ešte k väčšiemu zmätku v otázke, čo si vybrať na dosiahnutie najlepšej starostlivosti o pokožku. Zároveň sa rozširuje ponuka výrobkov pre dnešného spotrebiteľa.

Páčia sa nám spoločnosti, ktoré sa snažia vyvíjať a predávať len „bezpečné“ výrobky osobnej starostlivosti a jednou z takých je aj spoločnosť Nu Skin. Skutoční odborníci z tejto spoločnosti tiež často rozoberajú niektoré horúce témy, ktorým sa venuje pozornosť v tlači a na internete. Pozrieť si tak môžete napríklad vyjadrenia vedcov o starnutí pleti.

Prírodná kozmetika – ako vzniká a ako sa testuje?

Heslo znie: „Všetko dobré, nič zlé“

Ako najzákladnejšie želanie spotrebiteľa je výroba bezpečných, ale zároveň účinných výrobkov, čo je aj základom filozofie viacerých spoločností. Znamená to, že používajú len tie najbezpečnejšie z bezpečných zložiek, ktoré sa osvedčili ako prospešné pre pokožku. Napríklad vo firme NuSkin bolo v skutočnosti pôvodných 13 výrobkov špeciálne vyvinutých tak, aby obsahovali nielen zložky, o ktorých je známe, že sú pre pokožku prospešné, ale vynechali aj všetky zložky, ktoré by mohli potenciálne pokožke škodiť. Touto filozofiou sa dodnes riadia všetky výrobky Nu Skin.

Pôvodný zoznam zložiek, ktoré spoločnosť Nu Skin nepoužíva:

  • Mastenec
  • Minerálny olej
  • Petrolátum
  • Parafínový vosk
  • Lanolín a deriváty lanolínu
  • Alkohol (schválený ako antimikrobiálny prostriedok na dezinfekciu rúk)

Výrobcovia sa tiež snažia o to, aby všetky zložky pochádzali od spoľahlivých dodávateľov, ktorí zložky dôkladne otestovali a stanovili ich dobrý bezpečnostný profil. Okrem toho po vytvorení zloženia výrobku výskumné a vývojové oddelenia vykonávajú sériu klinických testov, ktoré potvrdzujú bezpečnosť konečného výrobku. To znamená, že výrobky sa testujú na ľudských dobrovoľníkoch, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť. Aj najmenšie hlásenie podráždenia pokožky sa sleduje, dôkladne skúma a vyhodnocuje.

Výskum, vývoj a testovanie je základom bezpečnosti kozmetických výrobkov

V mnohých prípadoch to vedie k zmenám zloženia s ďalšími testami, až kým nie sú výrobcovia presvedčení, že zloženie je bezpečné na spotrebiteľské použitie. Tieto testy zahŕňajú napríklad podráždenie pokožky, náplasťové testy, aby sa zabezpečilo, že výrobok nespôsobí alergické reakcie. Sleduje sa tiež podráždenie očí, aby sa zabezpečilo, že výrobok nespôsobí ich podráždenie, ak sa aplikuje na tvár. Tieto testy sú však finančne náročné – mnohé z nich sa pohybujú v tisícoch Eur, čo zvyšuje náklady na vývoj výrobku. Často sa tieto štúdie vykonávajú na skupine subjektov s rôznym etnickým zložením, aby sa zabezpečilo, že výrobky sú bezpečné pre všetky typy pleti.

“Prírodné” kozmetické produkty a ich bezpečnosť

V posledných rokoch sa zvýšilo povedomie spotrebiteľov o „zelených“ otázkach a „prirodzenosti“ výrobku z environmentálnych a zdravotných dôvodov. Ďalším trendom, ktorý získava na popularite, sú spotrebitelia, ktorí chcú mať vo svojom živote holistické výrobky zamerané na zdravie (ktoré sú často aj ekologické). Tento trend je paralelný s túžbou vrátiť sa k jednoduchému životu a „vrátiť sa k základom“, pričom rastie dopyt spotrebiteľov po jednoduchých rastlinných prípravkoch, ktoré sú jemné, ale veľmi účinné.

Spotrebitelia, ktorí sú čoraz viac informovaní o prírodných trendoch, vyvolali zvýšený dopyt po prírodných a organických zložkách. To viedlo prirodzene k rozmachu dostupných ekologických výrobkov, t. j. výrobkov pestovaných bez pesticídov pri potravinách. A sme tiež svedkami toho, že sa tento trend rozširuje aj na kozmetické výrobky. V skutočnosti sa na trh veľmi rýchlo dostáva viac ekologických a/alebo „úplne prírodných“ výrobkov a kozmetických radov. Je dôležité poznamenať, že v súčasnosti neexistuje štandardizovaná definícia, ktorá by umožňovala uvádzať na obale alebo v reklame kozmetického výrobku označenie „prírodný“.

Spoločnosti si vytvárajú vlastnú definíciu prírodného a často ju liberálne používajú ako spotrebiteľský marketingový výraz či módne slovo. Preto je dôležité, aby spotrebitelia pochopili, že „prírodný“ nezaručuje bezpečnosť ani najlepšiu účinnosť. Napríklad „prírodná“ maska na tvár môže byť uvarená, mäkká roztlačená mrkva zmiešaná s trochou medu. Spotrebiteľ by si ju naniesol, počkal a opláchol, aby získal bohatú karotenoidovú pleťovú masku. Hoci ide o prírodný výrobok, nie je veľmi vhodný. Jeho výroba si vyžaduje čas a bol by vhodný len na jedno použitie, pretože baktérie ľahko kontaminujú tieto „nekonzervované“ výrobky. Ak by sa takýto výrobok uvádzal na trh a nepoužívali by sa žiadne konzervačné látky, výrobok by neprežil ani cestu z továrne k spotrebiteľovi.

Vzhľadom na túto nejednoznačnosť označovania a nedostatok jasnej definície pojmu „prírodný“ spoločnosti ako Nu Skin považujú za dôležité vzdelávať spotrebiteľov o svojich výrobkoch a poskytovať informácie o ich zložkách namiesto používania v súčasnosti zle definovaných, módnych slov na obaloch alebo v reklamných tvrdeniach.

Telový peeling môže byť napríklad z ovsených vločiek, cukru, medu a oleja

Ekologická kozmetika a certifikácia USDA Organic

Slovo „organický“ nie je na výrobkoch osobnej starostlivosti tak jednoznačne regulované ako na potravinách. Keď sa na obale objaví pečať „USDA Organic„, znamená to, že výrobok obsahuje 95 % ekologických zložiek. USDA začalo uplatňovať normy pre ekologické potraviny na výrobky osobnej starostlivosti v auguste 2005. Aby výrobok získal pečať USDA, musí obsahovať zložky z plodín pestovaných v určitej vzdialenosti od konvenčných fariem, takže teoreticky neexistuje možnosť krížovej kontaminácie, a akékoľvek spracovanie musí prebiehať v továrni, ktorá je výhradne ekologická, a musí byť takmer úplne vyrobená z ekologických zložiek.

Certifikácia pre organické produkty

V marci 2008 spustila organizácia Organic And Sustainable Industry Standards (OASIS) prvý americký certifikačný program pre výrobky osobnej starostlivosti (kozmetika). Zakladajúci členovia z radov výrobcov mali pocit, že normy USDA sú príliš prísne a neumožňujú „zelenú chémiu“, ktorá sa bežne vyskytuje v tomto odvetví. Certifikácia OASIS je preto prísnejšia ako súčasné normy v iných krajinách, pričom jej norma „Organic“ vyžaduje 85 % organického obsahu a norma „Made with Organic“ 70 %.

S rozvojom tejto oblasti sa tieto percentá budú pravdepodobne zvyšovať. Ak sa na výrobku uvádza „organický“ bez pečate, potom mohli byť niektoré organické zložky zmiešané s neorganickými zložkami a tvrdenie o organickom výrobku nebolo regulované. Podobne aj v iných krajinách môže byť výrobok označený ako ekologický a obsahovať len niekoľko ekologických zložiek.

Samozrejme, spotrebitelia chcú, aby výrobky poskytovali úžitok v starostlivosti o pokožku, a čoraz viac sa požadujú prírodné „ošetrujúce“ zložky. Napríklad rad výrobkov Epoch od spoločnosti Nu Skin je skvelou odpoveďou na toto želanie. Každý z týchto výrobkov obsahuje etnobotanické zložky, o ktorých je známe, že poskytujú úžitok tým, že sú začlenené do bezpečných a účinných výrobkov starostlivosti o pleť.

Produkcia bezpečnej kozmetiky bez „chémie“ je dnes trendom

Parabény v kozmetike a v krémoch

Táto filozofia marketingu „prirodzenejších“ a bezpečnejších výrobkov viedla niektoré spoločnosti k snahe nájsť náhradu za konzervačné látky. Čiastočne je to spôsobené rastúcimi obavami z mediálnych správ o parabénoch ako o látkach, ktoré nie sú prirodzené, bezpečné a potenciálne škodlivé. V skutočnosti sú parabény kľúčové na zabezpečenie kvalitných výrobkov, ktoré nie sú kontaminované potenciálne veľmi škodlivými mikróbmi. Všetky výrobky obsahujúce vodu majú potenciál prechovávať a rozmnožovať nebezpečné baktérie. Parabény patria medzi najpoužívanejšie konzervačné látky v kozmetických výrobkoch a majú viac ako päťdesiatročnú históriu bezpečnosti.

Parabény sa dokonca vo veľkej miere používajú ako konzervačné látky v potravinách. Parabény sa v skutočnosti vyrábajú modifikáciou prirodzene sa vyskytujúcich chemických látok, ktoré sa nachádzajú v rastlinách. Navyše výrobky, ktoré majú nedostatočnú konzerváciu, sú veľmi nebezpečné a potenciálne môžu spôsobiť veľmi vážne poškodenie pokožky. V dôsledku rýchleho rastu mikroorganizmov pri absencii správnej konzervácie môže dôjsť ku kontaminácii pokožky nekonzervovanými výrobkami.

V súčasnosti neexistuje žiadny podložený výskum, ktorý by naznačoval, že lokálna aplikácia parabénov je akýmkoľvek spôsobom škodlivá. Odborníci zo spoločnosti Nu Skin sa tiež vyjadrili, že aj keď pokračujú vo výskume a využívajú najnovšie technológie, zložky a výrobné postupy, tak sú presvedčení, že medzi najlepšie a najvhodnejšie konzervačné prostriedky kozmetiky patria stále aj parabény.