Bez ohľadu na to, koľko máte rokov, pravdepodobne ste si už niekedy položili niektorú z otázok: „Ako dlho budem žiť?“ alebo „Ako dlho budem žiť dobre?“ Je zaujímavé, že už nejaký čas existuje snaha zdokumentovať najstarších ľudí na svete a pochopiť tak proces starnutia. A keď sa pozriete na dnešných storočných ľudí – ľudí nad 100 rokov – ich počet je veľmi, veľmi malý. Reálne by sme sa mali sústrediť na to, čo je potrebné na dosiahnutie maximálnej dĺžky života a hlavne na zabezpečenie optimálnej kvality života.

Proces starnutia

Ako naše telo starne, prirodzene sa zhoršujú jeho schopnosti a forma. V neskorších rokoch začínajú mnohé základné funkcie fungovať na suboptimálnej úrovni. Existujú tri hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú proces starnutia organizmu.

Po prvé, s pribúdajúcim vekom sa zvyšuje počet chýb, ktoré vznikajú pri každodennej bunkovej reprodukcii. Telo vlastne vytvára nefunkčné bunky, čo vedie k rýchlejšiemu zhoršovaniu funkcií organizmu. S postupujúcim vekom je väčšie percento našich buniek, aj keď sú prítomné, nepoužiteľné. A čo je ešte horšie, tieto nefunkčné bunky niekedy zasahujú do normálnych bunkových procesov.

Druhá časť procesu starnutia súvisí s poškodením buniek, ktoré spôsobuje skracovanie DNA, čo nakoniec spustí proces nazývaný apoptóza alebo „programovaná bunková smrť“. To je obzvlášť dôležité, keď si uvedomíme, že v každom z mnohých oddielov mitochondrií našich buniek sa nachádzajú fragmenty DNA. Keď tieto mitochondrie slúžia ako generátory energie počas bežných bunkových funkcií, vznikajú vedľajšie produkty voľných kyslíkových radikálov a môže dôjsť k poškodeniu zdravej DNA, vytvoreniu fragmentov DNA a spusteniu apoptózy buniek. Postupom času vedie zvýšené poškodenie zdravej DNA k zrýchlenému odumieraniu buniek a naše staré telo jednoducho nedokáže vytvárať bunky dostatočne rýchlo na to, aby kompenzovalo ich stratu. Tento proces je najviditeľnejší a najzjavnejší na našej pokožke – čím sme starší, tým je naša pokožka tenšia.

Tretia časť procesu starnutia zahŕňa zníženie bunkovej regulácie našich prirodzených oxidačných enzýmov, ako sú superoxiddismutáza a kataláza a glutatiónperxoidáza, čím sa naša antioxidačná obrana s vekom stáva menej účinnou.

Teória voľných radikálov starnutia

Ako teda starneme?

Najvýznamnejšia teória prijatá vedeckou komunitou sa nazýva voľnoradikálová teória starnutia. Voľné radikály sú väčšinou molekuly obsahujúce kyslík s jediným elektrónom na vonkajšom orbitále, ktoré sa veľmi ochotne spájajú so všetkým, čo má elektróny. Tieto krátko žijúce molekuly s priemernou dĺžkou života jednej milióntiny sekundy sú veľmi silnými toxínmi, ktoré postihujú naše telo. Tým, že voľné radikály napádajú DNA bunky, ničia ju a spôsobujú predčasný zánik zdravých buniek. Keď sme mladí, náš prirodzený antioxidačný obranný systém funguje dobre tým, že „zlikviduje“ voľné radikály skôr, ako môžu spôsobiť poškodenie. S pribúdajúcim vekom sa však antioxidačný obranný systém stáva menej účinným v dôsledku zníženej regulácie oxidačných enzýmov. Zvýšené poškodenie voľnými radikálmi zhoršuje reguláciu a fungovanie buniek a vyvoláva príznaky starnutia, ako aj mnohé choroby.

Prečo sú bunky náchylné na poškodenie voľnými radikálmi?

  • Po prvé, pri každodennej produkcii energie v mitochondriách bunky vzniká zvýšené množstvo voľných radikálov ako vedľajší produkt
  • Druhým dôvodom je jadrová DNA, ktorá sa neustále využíva na tvorbu mRNA slúžiacu na produkciu funkčných proteínov. Tento proces je nasledovaný opravou DNA, pri ktorej často nastávajú chyby resp. mutácie, čím dochádza k poškodeniu DNA.
  • Tretím dôvodom je útok vonkajších voľných radikálov. Tento útok pochádza zo slnečného žiarenia (vrátane UVA a UVB lúčov), znečistenia, stresu, fajčenia atď. Pri fajčení jedinej cigarety vznikajú bilióny voľných radikálov.

Starnutie pokožky

Možno vás prekvapí, že každý deň môže byť každá kožná bunka vystavená viac ako 73 000 škodlivým útokom. Naše kožné bunky zažívajú ešte väčšie poškodenie, pretože sú súčasťou vonkajšieho orgánu a sú vystavené ešte väčšiemu množstvu škodlivých prvkov.

Teória voľných radikálov starnutia sa týka najmä kožných buniek. Nestabilné molekuly voľných radikálov vibrujú v koži a doslova robia diery do kolagénových vlákien (nosnej štruktúry kože) dermis. Po rokoch tohto útoku voľných radikálov sa kolagén, ktorý je rozhodujúcim štrukturálnym prvkom pokožky, oslabuje a nakoniec spôsobuje kolabovanie pokožky a tvorbu vrások. Veľká rýchlosť, akou sa kožné bunky delia, spôsobuje kratšiu životnosť bunky a s pribúdajúcim vekom sa počet kožných buniek v našom tele znižuje. Postupom času tento proces vedie k tomu, že naša pokožka je čoraz tenšia a tenšia. V podstate platí, že čím viac kožných buniek v tele máte a čím sú tieto bunky hrubšie, tým zdravšia je vaša pokožka a tým menej vrások máte.

▷ Mohlo by vás tiež zaujímať ako bojovať proti voľným radikálom v pokožke a vráskam – Kliknite sem a prečítajte si našu recenziu o Galvaniku a jeho skvelých účinkoch.

Spomalenie procesu starnutia

Ako môžeme spomaliť starnutie?

Vedci na základe dlhoročných štúdií dospeli k poznaniu, že ak chcete zabrániť zrýchlenému starnutiu či samotnému starnutiu a tvorbe vrások, musíte chrániť svoju DNA pred vonkajšími aj vnútornými agresormi.

Ak sa teda chcete dožiť 100 rokov – alebo aspoň zlepšiť kvalitu svojho života na ceste k stovke – mám pre vás recept. Tu je môj prístup „zvnútra“ k celoživotnému zdraviu a kráse:

Zmeňte životný štýl na zdravší, ktorý zahŕňa vyváženú stravu, pravidelné cvičenie a pozitívny prístup.

Popri zdravej strave pridajte denne doplnky stravy, ako sú Pharmanex® LifePak® a Tegreen 97® (kliknite sem a prečítajte si viac o Tegreene), ktoré posilnia vašu antioxidačnú obranu zvnútra. Chráňte pokožku pred vonkajším oxidačným poškodením zaradením najnovšej generácie antioxidačných zložiek, ako sú polyhydroxykyseliny a kyselina alfa-lipoová, ako aj vitamíny A, C a E.