Napriek tomu, že priemysel starostlivosti o pleť dosiahol významný pokrok v oblasti korekcie a prevencie viditeľných príznakov starnutia, stále existuje mnoho neznámych faktorov týkajúcich sa príčin starnutia. A zdá sa, že každý z nás starne inak. Účinky slnka a životného prostredia sú pomerne dobre známe a existujú vysoko účinné opaľovacie krémy, ktoré nám pomáhajú predchádzať agresívnym účinkom starnutia spôsobeným neustálym vystavovaním sa slnečnému žiareniu. Menej známe sú však biologické alebo vnútorné procesy, ktoré časom ovplyvňujú náš vzhľad a ovlyvňujú starnutie.

Čo hovorí veda na starnutie?

Našťastie aj vo vedeckej oblasti sa dejú pokroky a tak sa môžeme dozvedieť niečo viac k tejto téme. Vedci z Purdue University v spolupráci so spoločnosťou Nu Skin Research and Development objavili nový a potenciálne významný vnútorný zdroj starnutia – enzým nazývaný arNOX. Tento enzým, prítomný na povrchu našich buniek, je schopný nepretržite vytvárať v epiderme voľné radikály poškodzujúce pokožku. V mladosti je väčšinou neaktívny, ale s vekom sa jeho aktivita zvyšuje a líši sa v závislosti od jednotlivca.

Aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako môže úroveň aktivity arNOX súvisieť so skutočným alebo vnímaným vekom človeka, spoločnosť Nu Skin v roku 2006 spolupracovala na výskumnej štúdii s Purdue University a Stanford School of Medicine. Výsledky boli prezentované na 25. kongrese Medzinárodnej federácie spoločností kozmetických chemikov, ktorý sa konal v októbri 2008 v Barcelone v Španielsku.

Ako prebiehala štúdia o starnutí?

Na podporu tejto vedeckej úvahy o starnutí sa realizovala štúdia s názvom „Randomizovaná pilotná štúdia vzťahu medzi hladinami arNOX a vzhľadom starnúcej kože“.

Pomocou prístroja na analýzu pleti VISIA sa zhotovili a analyzovali detailné snímky tvárí dvadsiatich piatich žien vo veku od 45 do 65 rokov.

Hodnotili sa kľúčové ukazovatele starnutia pleti, ako sú:

  • vrásky
  • veľkosť pórov
  • rovnomernosť farby
  • porfyríny
  • UV škvrny

Skupina nezávislých klinických hodnotiteľov pokožky preskúmala detailné fotografie zhotovené systémom VISIA a na základe stavu pokožky každého účastníka odhadla jeho chronologický vek. Odhadovaný vek týmito hodnotiteľmi sa pre každého účastníka spriemeroval a potom sa porovnal so skutočným vekom účastníka.

Hladiny aktivity enzýmu arNOX u každého testovaného subjektu boli stanovené odberom vzoriek krvi, ktoré boli následne spracované a analyzované na Purdue University. Nakoniec výskumníci porovnali a korelovali profesionálne odhadnutý chronologický vek pokožky a skutočný vek každého účastníka s hladinami aktivity enzýmu arNOX v krvi.

Výsledok štúdie o starnutí je +7/-7

Podľa údajov z tohto výskumu existuje korelácia medzi úrovňou aktivity arNOX a chybami v odhade chronologického veku pokožky účastníkov, ktorý odhadli profesionálni hodnotitelia.

Inými slovami, zdanlivý viditeľný vek osôb s vyššou úrovňou aktivity enzýmu arNOX bol odhadnutý v priemere o sedem rokov starší ako ich chronologický vek. Naopak zdanlivý viditeľný vek osôb s nižšou úrovňou aktivity arNOX bol odhadnutý v priemere o sedem rokov mladší ako ich chronologický vek.

To naznačuje, že nízka úroveň aktivity enzýmu arNOX môže mať za následok, že vyzeráme viditeľne mladšie - aj keď sme chronologicky starší.

Všetky tieto a ďalšie vedecké poznatky používa spoločnosť Nu Skin pri vývoji svojich výrobkov pre domácu starostlivosť o pleť. Viditeľne s nimi vďaka tomu dosahuje skvelé výsledky a ich zákazníci sa k nim radi pravidelne vracajú. Chcete si vďaka nim vytvoriť svoj domáci „kozmetický salón“ a spomaliť starnutie?

Prečítajte si naše recenzie o domácich prístrojoch pre starostlivosť o pleť – Lumispa, Galvanic či ageLOC Boost.

Ak vás zaujíma ako spoločnosť Nu Skin zhmotnila prácu vedcov, tak od septembra sa začal predávať najočakávanejší prístroj pre vašu pleť – ageLOC Boost. Práve tento prístroj môže byť veľkou konkurenciou pre kozmetické salóny v čase pandémie. Može byť AgeLOC Boost System v spolupráci s ageLOC Boost Serum tým elixírom mladosti, ktorý všetci hľadáme?

Prečítajte si o ageLOC Boost systéme TU