Znečistenie ovzdušia je aktuálnou témou, ktorá sa čoraz viac stáva celosvetovým problémom. V roku 2019 Svetová zdravotnícka organizácia považovala znečistenie ovzdušia za „najväčšie environmentálne riziko pre ľudské zdravie„. Znečistenie ovzdušia prispieva k 7 miliónom predčasných úmrtí ročne a k mnohým ďalším zdravotným komplikáciám súvisiacim s dýchacím a obehovým systémom.

Odkiaľ všetko toto znečistenie pochádza a ako môžeme chrániť naše telo pred jeho škodlivými účinkami? Na tieto otázky sme sa snažili získať odpovede u odborníkov a pozreli sme sa aj na niektoré spôsoby, ako pomôcť minimalizovať naše vystavenie znečisteniu ovzdušia.

Odkiaľ pochádza znečistenie ovzdušia?

Znečistenie pochádza z rôznych zdrojov mimo našich domovov, ale aj v nich. Medzi bežné zdroje vonkajšieho znečistenia patria autá, továrne, poľnohospodárske chemikálie alebo odlesňovanie. K znečisteniu vonkajšieho ovzdušia prispievajú aj prírodné udalosti, ako sú lesné požiare a sopky.

Škodlivému znečisteniu ovzdušia sme vystavení aj v našich domovoch. V skutočnosti možno viac ako 3 milióny úmrtí ročne možno pripísať zlej kvalite ovzdušia v našich domovoch. K zlej kvalite ovzdušia v interiéroch prispievajú aj také veci, ako sú kachle na drevo alebo krby, petrolejové lampy, fajčenie a chemikálie na čistenie domácností.

Všetci títo rôzni prispievatelia uvoľňujú do ovzdušia rôzne znečisťujúce látky, ktoré dýchame. Medzi tieto znečisťujúce látky patria nebezpečné plyny, ako napríklad oxid dusičitý, oxid siričitý a ozón. Niektoré z týchto plynov sa spájajú s malými molekulami v ovzduší a vytvárajú pevné častice. Pevné častice (PM), najmä PM2,5, sú jednou z tried znečisťujúcich látok, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre svoju malú veľkosť. 

Znečistenie ovzdušia a pevné častice PM 2,5

PM2,5 označuje malé pevné alebo kvapalné častice, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame, a majú priemer menší ako 2,5 mikrometra. Na ilustráciu, ako si môžete predstaviť veľkosť 2,5 mikrometra, tak ľudský vlas má približne 20-krát väčší priemer ako najväčšia častica PM2,5! Tieto drobné častice sú také malé, že sa môžu dostať hlboko do našich pľúc a dokonca do krvného obehu. Spôsobuje to problémy s ochoreniami, ako je astma, bronchitída a iné dýchacie problémy.

PM 2.5 - znečistenie ovzdušia v meste
PM 2.5 – znečistenie ovzdušia v meste

Štúdia uverejnená v časopise Journal of the American Medical Association dokonca naznačuje, že vystavenie týmto škodlivým znečisťujúcim látkam môže mať vplyv na naše kardiovaskulárne zdravie, čo môže viesť k vážnejším zdravotným problémom v neskoršom veku.

PM2,5 pochádzajú z mnohých už spomínaných zdrojov, ako sú motorové vozidlá, továrne a lesné požiare. Účinky týchto znečisťujúcich látok na kvalitu ovzdušia možno ľahko pozorovať v mnohých mestských oblastiach na celom svete. Všade na týchto miestach sa zhoršená kvalita prejavuje napríklad ako hmlistý opar často označovaný ako smog.

Ako môžeme chrániť svoje telo pred znečistením?

Jedným zo spôsobov, ako bojovať proti škodlivým účinkom oxidačného stresu, je strava a doplnky stravy. Keď zvýšime príjem antioxidantov konzumáciou väčšieho množstva ovocia a zeleniny, doplnkami stravy alebo oboma spôsobmi, môžeme podporiť prirodzenú schopnosť nášho tela minimalizovať škody spôsobené oxidačnými znečisťujúcimi látkami.

Z ponuky na trhu sme si vybrali výrobky spoločnosti Nu Skin, ktorá má v ponuke niekoľko vhodných produktov Pharmanex. Tie pomáhajú s celkovou antioxidačnou ochranou a čistením buniek, aby nám denne poskytli dodatočnú ochranu. Patria medzi ne napríklad LifePak, Tegreen a ageLOC R2 Night. Tieto produkty sa môžu zdať drahšie ako niektoré iné značky, ale predstavujú špičku medzi ponukou. Je samozrejme potrebné si dôkladne prečítať všetky pozitíva týchto produktov, nakoľko ich oblasť pôsobenia sa neviaže iba na antioxidačnú ochranu.

Čo môžeme urobiť, aby sme minimalizovali svoje vystavenie znečisteniu?

Spolu s ochranou nášho tela prostredníctvom stravy a doplnkov výživy môžeme urobiť niekoľko vecí, aby sme obmedzili vystavenie znečisteniu ovzdušia.

  1. Obmedzte čas strávený vonku, keď je kvalita ovzdušia zlá. Presnejšie, obmedzte množstvo fyzickej námahy v dňoch s vyšším obsahom PM2,5, pretože vykonávanie náročnejších činností si vyžaduje hlbšie a častejšie dýchanie.
  2. Ak je vonku zlá kvalita ovzdušia, nahraďte beh vonku cvičením jogy vo vnútri alebo v miestnej telocvični.
  3. Obmedzte spaľovanie dreva v dome vrátane krbu, kachlí na drevo atď.
  4. Pri práci s čistiacimi prostriedkami, farbami a inými chemikáliami v domácnosti zabezpečte dostatočné vetranie.
  5. Používajte vnútorný vzduchový filter, ktorý pomáha čistiť vzduch v interiéri.

Zavedenie niektorých z týchto jednoduchých zmien životného štýlu vám pomôže obmedziť vystavenie sa znečistenému ovzdušiu a ochrániť vaše telo pred niektorými jeho škodlivými účinkami. Okrem toho si nezabudnite pozrieť našich 5 tipov na starostlivosť o žiarivú pleť, ktoré vám pomôžu udržať zdravý vzhľad vašej pokožky.